Welkom bij Eu-Ratio

Welkom op de website van Eu-Ratio. Wij zijn actief op het gebied van :

  • Vastgoed. Projectmanagement, bouw- en verbouw.
  • Technisch beheer. Meerjarenplan, elementenbegroting, aanbesteding, inkoop, leveranciersevaluatie.
  • Facilitair- en huisvestingsmanagement. (her) huisvesting, inrichting, aanbesteding van diensten.
  • Verander- en (ISO) implementatiemanagement.
  • Glasvezeladvies voor gemeenten.(Eu-Ratio als partner van Nieuwland advies, Wageningen).

Nieuwe wereld, nieuwe dienst.

Glasvezeladvies voor gemeenten.

In Nederland zijn nog 7.000.000 breedband aansluitingen te realiseren. De capaciteit van de huidige koperkabels is nooit berekend geweest op enorme digitale volumes en snelheden. De supersnelle digitale verbindingen worden mogelijk, door het aanleggen van een (lokaal) ondergronds glasvezelnetwerk in combinatie met een modem achter elke voordeur voor particulier- en zakelijk gebruik.

Betaalbaar breedband voor inwoners, bedrijven(terreinen) en instellingen is een recente ontwikkeling waar alle Nederlandse gemeenten mee te maken krijgen. Waar een exploitant aan zijn zoveelste glasproject begint, is het voor elke gemeente onverwacht, nieuw, met de verplichting te faciliteren. Kijk ook op meer uit breedband.